ZPV Service & ZPV Industrial


ZPV Industrial

ZPV Industrial s.r.o. vychází z 20-ti letých zkušeností v zajišťování a provádění technických služeb v oblasti pohonů.
V současnosti se zaměřuje na servisní a opravárenské činnosti v oblasti pohonů především v oblasti převodovek.

Postup při opravárenské činnosti

V rámci opravárenské činnosti je nejprve nutné provést revizi pohonu. V průběhu revize pohonu získáváme data ohledně převodovky (její parametry, výrobní číslo, pracovní podmínky) a poruchy (hluk, vibrace, únik oleje, příp. chladiva).
Po revizi pohonu proběhne výjezd technika ZPV, který na místě posoudí stav pohonu, identifikuje poruchu, zkontroluje stav navazujících součástí (spojek, motorů, atd.) a v krajním případě provede servisní zásah pro odvrácení havárie pohonu.
Na základě revize pohonu či výjezdu technika je navržen rozsah opravárenského postupu a předložena nabídka na opravu včetně soupisu dílů a prací.

Klasifikace oprav převodovek

Základní opravu prováděnou v prostorách zákazníka praktikujeme v případě havárie nebo nemožné manipulace s převodovkou. Takto prováděná oprava zahrnuje lehké zásahy na převodovce (zabroušení, očištění, protočení závitů,…), dále lze zajistit výměnu olejoznaku, gufer, o-kroužků, odvzdušňovače, případně i ložisek. Po opravě provádíme kontrolu záběru a vůlí ozubení na pařížskou modř a přetěsnění dělící roviny, nahlížecího otvoru a kontrolu šroubení.
V případě, kdy je základní oprava prováděna v prostorách ZPV Industrial s.r.o., je předmětem opravy navíc oproti základní opravě u zákazníka výměna ložisek (a jejich nastavení), výměna spojovacího materiálu, otryskání a nátěr povrchu převodovky. V případě, kdy jsou poškozeny vnitřní díly (ozubení) převodovky, následuje střední oprava, jejíž provádění preferujeme v prostorách ZPV. Střední oprava obsahuje všechny úkony základní opravy a navíc výměnu vstupního uzlu a renovaci vnitřku převodovky.
Komplexní oprava převodovky zahrnuje rozsah střední opravy a navíc také přelisování všech ozubených kol, renovaci hřídelí, ložiskových průměrů, frézování nové drážky pro pero, frézování dělící roviny převodovky a výměnu hydraulických komponentů.

Speciální úpravy převodovek

ZPV Industrial s.r.o. zajišťuje kromě opravárenské činnosti taktéž speciální úpravy a modernizace převodovek.

  • Broušení ozubení na vyšší přesnost
  • Lepší chemicko-tepelné zpracování ozubení
  • Zvýšení únosnosti převodovky
  • Změnu převodového poměnu
  • Úprava provedení výstupního hřídele
  • Návrh a realizaci mazacího nebo chladícího systému

Celý postup opravárenské činnosti ZPV Industrial s.r.o. je na přiložené prezentaci.
Požadavky na servis a opravy zasílejte na naše kontakty, v případě potřeby technických konzultací – dotazů se také obraťte na naše kontakty.